/assets/banner-images-new/croptight-headers_se-new.jpg

Croptight

Ökad konservering av grödan

Visqueen Croptight är polyetenfilm som ersätter nätlindning av rundbalar. Denna film binder inte bara samman balarna på ett effektivt sätt, utan bidrar även till en säkrare ensileringsprocess tack vare den ökade syrebarriären som naturligt erbjuds genom de extra skikten film.

Visqueen Croptight kan användas för att konservera flera olika grödor, inklusive gräs, majs och sockerbetsmassa. Användningen av Visqueen Croptight ger ett foder med bättre kvalitet och underlättar också utfodring och hantering. Eftersom det är tillverkat av polyeten kan Visqueen Croptight återvinnas tillsammans med den sträckbara ensilagefilmen.

  • Förbättrad luftbarriär
  • Förbättrad fermenteringsprocess
  • Kompaktare och stabilare balar
  • Enkel hantering och förvaring
  • Minskat foderspill
  • Möjliggör automatiserad balutfodring
  • Lätt att återvinna

Utformad för nästa generations kombiinplastare

De avancerade tillverkningsmetoder som används i produktionen av den förorienterade nätersättningsfilmen Visqueen Croptight med femskiktsteknik säkrar produktion av en högfunktionell film utformad för att användas med nästa generations kombiinplastare med kapacitet för Film&Film Wrapping-system.

Förbättrad syrebarriär

De extra lagren av Visqueen Croptight runt balen ger en bättre syrebarriär som förbättrar konserveringen av grödan, ökar ensilagekvaliteten och ger minskad mögelförekomst.

Utmärkt punkteringsmotstånd

Visqueen Croptight tillverkas med extruderare för fem skikt blåst film och förorienteringsteknik för att ge den ett utmärkt punkteringsmotstånd, vilket är särskilt fördelaktigt vid inplastning av grödor med grova stjälkar.

Förbättrat balkantsskydd

Visqueen Croptight har utformats för att täcka hela balbredden och ger extra skydd runt bakens kanter vilket är av största vikt vid inplastning av tunga eller torra grödor.

Bättre formade balar

Visqueen Croptight är en film istället för en nätprodukt och bidrar till att balarna behåller formen effektivare tack vare den goda yttäckningen.

Automatiserad balutfodring

Balar som är inplastade med Visqueen Croptight kan öppnas enkelt och mekaniskt med moderna balspjut som tillåter balarna att öppnas och matas direkt in i blandaren eller mixern.

Jämn filmyta

Den jämna ytan på Visqueen Croptight minskar mängden spill av användbart ensilage, till skillnad från användningen av nätlindning, eftersom inget fastnar i emballaget. Egenskapen är till särskilt stor nytta frostiga vintermorgonar när det bara är att dra av filmen från ensilaget.

Enklare återvinning

Då Visqueen Croptight är tillverkat av samma material som balplasten behöver användaren inte skilja det åt från balplasten efter användning. Både Visqueen Croptight och den medföljande balplasten kan återvinnas tillsammans, vilket sparar värdefull tid och arbetskraft.

Förpackningsöverdrag i polyeten

Visqueen Croptight levereras i ett fullt återvinningsbart överdrag i polyeten som skyddar rullen under transport och lastning och är försett med detaljerad produktinformation och bruksanvisning.Technical specification

Tekniska specifikationer

Användning Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Sträckning (%)  Rullar per pall (pcs)
Sockerbetor/Majs 950 13 2400 5-10 20
Sockerbetor/Majs 1280 13 2400 5-10 20
Gräs 1280 16 2000 5-15 20
Gräs 1380 16 2000 5-15 20
Gräs 1280 20 1650 5-15 20
Gräs 1380 20 1650 5-15 20


Visqueen Croptight tillverkad av ett ISO9001, ISO14001 och ISO45001 ackrediterat företag.

Visqueen Croptight bör inte användas till hö eller halm och bör endast användas tillsammans med balplast som Visqueen Polycrop eller Visqueen PolycropPro. Den är inte utformad för att användas på egen hand till följd av begränsad UV-stabilitet.

Visqueen Poly Crop