/assets/banner-images/polycroppro-banner-SWE.jpg

PolycropPro2000

Avancerad Pro-teknik för yrkesbruk

Visqueen PolycropPro är en tekniskt avancerad sträckbar ensilagefilm i flera olika skikt som tillverkas med den innovativa Pro-tekniken som sträcker filmen under kontrollerade tillverkningsförhållanden. Processen resulterar i en högfunktionell, tunnare sträckfilm med ökad rullängd, vilket ger snabbare inplastning, minskad syrepermeabilitet, bättre hållfasthet och bättre motståndskraft mot revor.

Visqueen PolycropPro ger lantbrukare och entreprenörer många olika fördelar, bland annat:

  • Förbättrad inplastningsprocess
  • Fler balar per rulle
  • Ökad kvalitet på grödan
  • Mindre film att återvinna efter användning
  • Kompakta, bättre formade balar
  • Förorienterad filmteknik som skyddas under europeiskt patentnr EP2193026

Fler balar per rulle

Visqueen PolycropPros extra långa längd medför att fler balar kan plastas in per rulle, vilket ger färre driftstopp för att byta rulle. Denna högre inplastningstakt medför kostnadsbesparingar och att tiden används effektivare. Det kan ta mellan 5 och 7 minuter att byta en rulle om man räknar med uppackning av rullen och bortskaffning av förpackningen. Om en operatör plastar in 250 balar om dagen kan han därmed spara 20–30 minuter varje dag. Detta, tillsammans med att film för en hel dags arbete kan placeras på inplastaren på en gång, medför att gårdens produktivitet ökar väsentligt.

Utvecklad för kombiinplastare

Visqueen PolycropPro har tagits fram för användning med inplastare för rundbalar och moderna kombiinplastare. Denna robusta sträckfilm uppfyller lätt de krav som ställs av sådana snabba och komplexa maskiner. Precis som hos all sträckbar ensilagefilm uppnås bästa resultat vid användning med inplastare som är väl underhållna och som genomgår service regelbundet.

Inplastning både dag och natt

Visqueen PolycropPro fungerar lika bra på dagen som på natten, ger maximal produktivitet och hjälper operatören att dra nytta av lämpliga väderfönster.

UV-skydd för alla klimat

Visqueen PolycropPro har olika UV-skyddsnivåer anpassade efter de olika solljusnivåer som finns runt om i världen. Visqueen PolycropPro skyddar garanterat ensilagebalar i 12 månader efter inplastningen, både i Australien och i Skandinavien.

Minskat avfall för återvinning

Visqueen PolycropPro har minskad miljöpåverkan tack vare den tunnare filmprofilen. Visqueen PolycropPro är en förorienterad film och det går åt mindre film efter vikt vid inplastning av en bal. Detta medför också att det blir mindre film att kasta när balen har använts. Produktens större rullängd innebär också att det finns färre kartonger och färre hylsor att återvinna efter inplastningen.

Tekniska specifikationer

Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Rullar per pall (st)
750 20 2000 40

Visqueen PolycropPro tillverkad av ett ISO9001, ISO14001 och ISO45001 ackrediterat företag.

Tillgängliga färger

Visqueen PolycropPro finns i:

Vitt Grönt

Om det mot förmodan skulle uppstå ett problem har varje rulle Visqueen PolycropPro en unik märkning för 100 % spårbarhet.

Visqueen Poly Crop