/assets/banner-images-new/polycrop-ff-headers_se-new.jpg

Film&Film Wrapping

ökar foderkvaliteten

Med Film&Film Wrapping avses en kombinerad användning av nätersättningsfilmen Visqueen Croptight (som binder samman grödan till en bal) tillsammans med nästa generations balplast Visqueen PolycropPro. Detta framsteg inom produktionen av ensilagebalar ger ökad ensilagekvalitet och minskad mögelförekomst till följd av den större baldensiteten och den förbättrade syrebarriären som följer av de extra filmlagren runt balen.

Film&Film Wrapping-systemet medför även:

 • Enklare hantering och utfodring
 • Minskat foderspill
 • Enklare återvinning

Visqueen PolycropPro - är en tekniskt avancerad sträckbar ensilagefilm i  som tillverkas med den innovativa Pro-tekniken som sträcker filmen under kontrollerade tillverkningsförhållanden. Den här processen ger en högfunktionell sträckfilm med ökad rullängd och tunnare filmprofil, vilket ger snabbare inplastning, minskad syrepermeabilitet, högre hållfasthet och bättre motståndskraft mot revor.

 • Förbättrad inplastningsprocess
 • Fler balar per rulle
 • Betydande kostnadsbesparingar
 • Ökad kvalitet på grödan
 • Mindre plast att återvinna efter användningen
Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Rullar per pall (st)
750 20 2000 40

Visqueen Croptight – en polyetenfilm som ersätter nätlindning på rundbalar. Denna film binder inte bara samman balarna på ett effektivt sätt, utan bidrar även till en säkrare ensileringsprocess tack vare den ökade syrebarriären som naturligt erbjuds genom de extra skikten film. Visqueen Croptight kan användas för att konservera flera olika grödor, inklusive majs, sockerbetsmassa och gräs.

Hantering och utfodring utomhus kan underlättas med Visqueen Croptight och eftersom plasten är tillverkad av polyeten kan den också återvinnas tillsammans med den sträckbara ensilagefilmen.

 • Förbättrad luftbarriär
 • Förbättrad fermenteringsprocess
 • Kompaktare och stabilare balar
 • Enkel hantering och förvaring
 • Minskat foderspill
 • Möjliggör automatiserad balutfodring
 • Lätt att återvinna

Tekniska specifikationer – Visqueen Croptight

Tillämpning Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Spänning (%)  Rullar per pall (st)
Sockerbetor/Majs 950 13 2400 5-10 20
Sockerbetor/Majs 1280 13 2400 5-10 20
Gräs 1280 16 2000 5-15 20
Gräs 1380 16 2000 5-15 20
Gräs 1280 20 1650 5-15 20
Gräs 1380 20 1650 5-15 20

Visqueen PolycropPro och Croptight tillverkad av ett ISO9001, ISO14001 och ISO45001 ackrediterat företag.

Visqueen Croptight bör inte användas till hö eller halm och bör endast användas tillsammans med en balplast som Visqueen PolycropPro. Den är inte utformad för att användas på egen hand till följd av begränsad UV-stabilitet.

Visqueen Poly Crop