/assets/banner-images/environment-header.png

KVALITET OCH MILJÖ

Högsta möjliga kvalitets- och miljönormer

Visqueen-sortimentet är tillverkat i enlighet med strikta kvalitetsnormer och med fokus på att minimera miljöpåverkan.

Skydda miljö

Miljöarbetet är en viktig del av vår verksamhet vilket bland annat märks i vårt fortlöpande arbete med att utveckla miljövänligare ensileringsfilmer och vår miljöhanteringsackreditering enligt ISO 14001.

Garanterad kvalitet – varje gång

För att säkerställa att Visqueen-produkterna når dig fria från material- och tillverkningsfel är alla delar av vår produktion underställda omfattande, regelbundna och slumpvisa kvalitetskontroller. Vårt kvalitetssäkringsteam arbetar enligt de strängaste normerna som anges i ISO 9001-godkända kvalitetshanteringssystem.

Visqueen Poly Crop